آشنایی با کارکرد کلیدهای کیبورد

به طور کلی کلیدهای کیبورد در بیشتر موارد دارای دو عملکرد هستند. یک عملکرد که با برچسب روی کیبورد قابل مشاهده است و عملکرد دیگر که به صورت کوچک‌تر بر روی کلید مشخص شده و یا مخفی می‌باشد.

کاربرد کلید Shift :
کلیدی کاربردی که با نگه داشتن آن و زدن کلیدهای دیگر برخی از عملکردهای مخفی صفحه کیبورد نمایش داده می‌شود به عنوان مثال فشردن همزمان کلیدهای Shift و H د‌ر صورتی که کیبورد در حالت فارسی باشد حرف < آ > تایپ می‌شود. همچنین با فشردن همزمان کلید Shift و Alt زبان کیبورد تغییر می‌کند.
کاربرد کلید Fn :
کلید Fn بر روی کیبوردهای جدید گذاشته شده است. کلیدهایی که با این کلید ترکیب می‌شوند، نوشته‌ای با رنگ دیگری به صورت کوچک در قسمتی از کلید دارند. بیشترین کلیدهایی که با کلید Fn ترکیب می‌شوند در قسمت F1 ،F2 و… هستند که کنترل‌هایی مانند صدا را فعال می‌کنند.
کاربرد کلید NUM LOCK:
وضعیت فعال بودن این کلید با چراغی بر روی کیبورد و یا بدنه لپ تاپ مشخص می‌شود. در صورت فعال نبودن این کلید اعداد در قسمت نام پد (بخش شبیه به ماشین حساب کیبورد) فعال نمی‌باشند و با فشردن اعداد، عددی تایپ نمی‌شود.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Avatar for mahtab
76 نظرات
Avatar for mahtab
cost of stromectol medication اردیبهشت 28, 1403
| |

cost of stromectol medication

cost of stromectol medication

Avatar for mahtab
stromectol 3 mg tablets price اردیبهشت 28, 1403
| |

stromectol 3 mg tablets price

stromectol 3 mg tablets price

Avatar for mahtab
vardenafil precautions اردیبهشت 28, 1403
| |

vardenafil precautions

vardenafil precautions

Avatar for mahtab
cost of ivermectin اردیبهشت 28, 1403
| |

cost of ivermectin

cost of ivermectin

Avatar for mahtab
purchase ivermectin اردیبهشت 28, 1403
| |

purchase ivermectin

purchase ivermectin

Avatar for mahtab
stromectol in canada اردیبهشت 28, 1403
| |

stromectol in canada

stromectol in canada

Avatar for mahtab
generic viagra online pharmacy uk اردیبهشت 28, 1403
| |

generic viagra online pharmacy uk

generic viagra online pharmacy uk

Avatar for mahtab
how to use sildenafil اردیبهشت 24, 1403
| |

how to use sildenafil

how to use sildenafil

Avatar for mahtab
levitra purchase cheap اردیبهشت 24, 1403
| |

levitra purchase cheap

levitra purchase cheap

Avatar for mahtab

nexium online pharmacy no prescription

nexium online pharmacy no prescription

Avatar for mahtab
cialis online pills اردیبهشت 24, 1403
| |

cialis online pills

cialis online pills

Avatar for mahtab
finasteride online pharmacy india اردیبهشت 24, 1403
| |

finasteride online pharmacy india

finasteride online pharmacy india

Avatar for mahtab
ivermectin 15 mg فروردین 31, 1403
| |

ivermectin 15 mg

ivermectin 15 mg

Avatar for mahtab
synthroid infants فروردین 31, 1403
| |

synthroid infants

synthroid infants

Avatar for mahtab

what is tizanidine prescribed for

what is tizanidine prescribed for

Avatar for mahtab
voltaren gel okay with coumadin فروردین 31, 1403
| |

voltaren gel okay with coumadin

voltaren gel okay with coumadin

Avatar for mahtab
actos onset فروردین 31, 1403
| |

actos onset

actos onset

Avatar for mahtab
prilosec vs protonix فروردین 31, 1403
| |

prilosec vs protonix

prilosec vs protonix

Avatar for mahtab
losartan and spironolactone فروردین 31, 1403
| |

losartan and spironolactone

losartan and spironolactone

Avatar for mahtab
repaglinide and glyburide فروردین 26, 1403
| |

repaglinide and glyburide

repaglinide and glyburide

Avatar for mahtab

vasotenal ez simvastatín ezetimibe

vasotenal ez simvastatín ezetimibe

Avatar for mahtab
diltiazem formulations فروردین 26, 1403
| |

diltiazem formulations

diltiazem formulations

Avatar for mahtab
acarbose excretion فروردین 26, 1403
| |

acarbose excretion

acarbose excretion

Avatar for mahtab
what class of drug is robaxin فروردین 26, 1403
| |

what class of drug is robaxin

what class of drug is robaxin

Avatar for mahtab

what medications should not be taken with abilify

what medications should not be taken with abilify

Avatar for mahtab
effexor er فروردین 26, 1403
| |

effexor er

effexor er

Avatar for mahtab
does remeron cause hairloss فروردین 26, 1403
| |

does remeron cause hairloss

does remeron cause hairloss

Avatar for mahtab
gabapentin and baclofen فروردین 9, 1403
| |

gabapentin and baclofen

gabapentin and baclofen

Avatar for mahtab
site فروردین 9, 1403
| |
Avatar for mahtab
aspirin drug class فروردین 5, 1403
| |

aspirin drug class

aspirin drug class

Avatar for mahtab

amitriptyline dosage for anxiety and depression

amitriptyline dosage for anxiety and depression

Avatar for mahtab
colchicine and allopurinol فروردین 5, 1403
| |

colchicine and allopurinol

colchicine and allopurinol

Avatar for mahtab
contrave used for adhd فروردین 3, 1403
| |

contrave used for adhd

contrave used for adhd

Avatar for mahtab

can augmentin cause a yeast infection

can augmentin cause a yeast infection

Avatar for mahtab
cozaar dosage فروردین 3, 1403
| |

cozaar dosage

cozaar dosage

Avatar for mahtab
atenolol flomax interaction فروردین 3, 1403
| |

atenolol flomax interaction

atenolol flomax interaction

Avatar for mahtab
20 mg flexeril فروردین 3, 1403
| |

20 mg flexeril

20 mg flexeril

Avatar for mahtab
is depakote an antipsychotic فروردین 3, 1403
| |

is depakote an antipsychotic

is depakote an antipsychotic

Avatar for mahtab

what is diclofenac sodium topical gel used for

what is diclofenac sodium topical gel used for

Avatar for mahtab
vxi.su اسفند 11, 1402
| |

vxi.su

vxi.su

Avatar for mahtab
bactrim and lisinopril اسفند 9, 1402
| |

bactrim and lisinopril

bactrim and lisinopril

Avatar for mahtab

bactrim dosage for dogs by weight

bactrim dosage for dogs by weight

Avatar for mahtab

ciprofloxacin and alcohol drinks

ciprofloxacin and alcohol drinks

Avatar for mahtab

can you take cephalexin while pregnant

can you take cephalexin while pregnant

Avatar for mahtab
Spiral Dynamics اسفند 9, 1402
| |

Spiral Dynamics

Spiral Dynamics

Avatar for mahtab
spiraldynamics اسفند 5, 1402
| |

spiraldynamics

spiraldynamics

Avatar for mahtab
amoxicillin suppository بهمن 26, 1402
| |

amoxicillin suppository

amoxicillin suppository

Avatar for mahtab

buy sildenafil 100mg online price

buy sildenafil 100mg online price

Avatar for mahtab

how long is cephalexin good for after expiration date

how long is cephalexin good for after expiration date

Avatar for mahtab
lexapro 50 mg بهمن 21, 1402
| |

lexapro 50 mg

lexapro 50 mg

Avatar for mahtab

what happens when you drink alcohol while taking cymbalta

what happens when you drink alcohol while taking cymbalta

Avatar for mahtab
duloxetine tablets بهمن 20, 1402
| |

duloxetine tablets

duloxetine tablets

Avatar for mahtab

what is another name for keflex

what is another name for keflex

Avatar for mahtab

what happens if you snort escitalopram

what happens if you snort escitalopram

Avatar for mahtab

rybelsus coupon no insurance

rybelsus coupon no insurance

Avatar for mahtab

rybelsus weight loss in non diabetic patients

rybelsus weight loss in non diabetic patients

Avatar for mahtab
lisinopril truth بهمن 4, 1402
| |

lisinopril truth

lisinopril truth

Avatar for mahtab

furosemide determination

furosemide determination

Avatar for mahtab

is lyrica a controlled substance in florida

is lyrica a controlled substance in florida

Avatar for mahtab
valacyclovir influenza بهمن 3, 1402
| |

valacyclovir influenza

valacyclovir influenza

Avatar for mahtab

metronidazole microparticles

metronidazole microparticles

Avatar for mahtab
bactrim invented بهمن 2, 1402
| |

bactrim invented

bactrim invented

Avatar for mahtab

gabapentin hyperkinesia

gabapentin hyperkinesia

Avatar for mahtab
adcirca tadalafil 20mg بهمن 1, 1402
| |

adcirca tadalafil 20mg

adcirca tadalafil 20mg

Avatar for mahtab

purchase viagra from india

purchase viagra from india

Avatar for mahtab

generic viagra from mexico

generic viagra from mexico

Avatar for mahtab

buy real viagra online in india

buy real viagra online in india

Avatar for mahtab

where can i order generic viagra online

where can i order generic viagra online

Avatar for mahtab

viagra 100 mg best price

viagra 100 mg best price

Avatar for mahtab

cheap female viagra uk

cheap female viagra uk

Avatar for mahtab

clomid online pharmacy no prescription uk

clomid online pharmacy no prescription uk

Avatar for mahtab

tadalafil troche reviews

tadalafil troche reviews

Avatar for mahtab

women viagra price

women viagra price

Avatar for mahtab

cialis generic date

cialis generic date

Avatar for mahtab

can women take cialis

can women take cialis

Avatar for mahtab
tadalafil دی 2, 1402
| |

tadalafil

tadalafil