رویت میانگین

پس از مدتی کار کردن با سیستم ,قادر خواهید بود نگاهی به وضعیت خرید و فروش و یا معاملات اجرتی خود انداخته و در جهت اصلاح کار خود بر آئید. در هرحال سیستم به شما خواهد گفت که در طول یک زمان مشخص به صورت میانگین , هر گرم طلا را گرمی چند خریده اید و آنرا گرمی چند فروخته اید و به همین ترتیب نیز خواهد دانست برای هر گرم طلا چقدر اجرت هزینه و یا کسب درآمد نموده اید

Free WordPress Themes