دفتر اقساط

با تشکیل دفتر قسط برای مشتریان قسطی قادر خواهید بود که تشخیص دهید در هرروزچه کسانی باید قسط خود را پرداخت کنند ویا چه کسانی قسط های خود را پرداخت نکرده اند و یا اینکه مبلغ قسط نسبت به مظنه روز چقدر باید باشد , زیرا مظنه ممکن است نسبت به روز خرید , تغییرات داشته باشد.
به عنوان مثال اگر در زمان خرید طلا، مظنه طلا گرمی 1200000 ريال بود و شخص خریدار میخواهد 2000000 ريال از بدهی خود را بپردازد و طلا گرمی 1520000 ريال شده است سیستم به شما میگوید که 2000000 ريال بدهی این شخص به 2530000 ريال باید تغییر پیدا کند. درآمد های ناشی از ارزش افزوده نیز در یک حساب جداگانه درون سیستم نگهداری می شود تا در زمان نیاز شما از آن مطلع شوید

Free WordPress Themes